True 5G Young Master 2023 : PUBG MOBILE (Online)

เปิดรับสมัคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
แข่งขัน
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 - 11 มิถุนายน 2566
จบการแข่งขัน
จำนวนทีม
64/∞
ไม่จำกัดทีม
เงินรางวัลรวม
0
จำนวนทีม
64/∞
ไม่จำกัดทีม
ลำดับ
 
เงินรางวัล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ข้อมูลการแข่งขัน

  PUBG True5G Young Master 2023

  เงินรางวัล รวม 10,000 บาท

  ชนะเลิศ 5,000 บาท

  รองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บาท

  รองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท

  ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2023 – 31 พฤษภาคม 2023

  ระยะเวลาการแข่งขัน ตั้งวันที่   3 มิถุนายน 2023 -  11 มิถุนายน 2023.

   

  เอกสารประกอบการรับสมัคร

  ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์สมัครได้ที่  https://true5g-esports.myarenaonline.com/  ( ดูวิธีสมัครสมัครได้ที่  https://true5g-esports.myarenaonline.com/ )  พร้อมแนบรูปภาพ บัตรประจำตัวพนักงาน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน
   

  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  • ผู้เข้ารวมการแข่งขันต้องเป็นลูกค้า True ที่ใช้แพ็กเกจตรงตามเงื่อนไข ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น (ชื่อผู้สมัครเข้าแข่งไม่จำเป็นต้องตรงตามชื่อผู้ลงทะเบียน SIM)  *** ชื่อผู้สมัครเข้าแข่งไม่จำเป็นต้องตรงตามชื่อผู้ลงทะเบียน SIM )
  • ผู้สมัครเข้าแข่งขัน ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์(True) ที่ลงทะเบียนการแข่งขัน จนจบการแข่งขัน รายการนั้นๆ
  • ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทีมไม่ถึง 64 ทีม จะทำการเลื่อนระยะเวลารับสมัครการแข่งขัน
  • ทีมลูกค้าที่ได้รับเงินรางวัล ประจำสัปดาห์ ต้องใช้เบอร์ที่ลงทะเบียนกับการรับสมัครเท่านั้น ( เบอร์ true เท่านั้น )
  • การแข่งขันผ่าน PUBG MOBILE เท่านั้น
  • การแข่งขันครั้งนี้อนุญาตให้ใช้เฉพาะโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
  • นักแข่งที่เคยติด “โปรลีก” ไม่สามารถลงแข่งได้
  • เป็นนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี  การสมัครต้องระบุ ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา และได้รับอนุญาติจากผู้ปกครอง
  • ทีมงานผู้จัดงานของ True มีสิทธิ์ในการนำข้อมูลและรูปภาพที่ผู้เข้าแข่งขันได้ลงทะเบียนไว้ใน True Esportไปใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด ภายใต้การแข่งขัน True Esport PUBGM

   

  การลงทะเบียน

  • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีชื่อตัวละครในเกม ตรงกับที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ https://true5g-esports.myarenaonline.com/ เท่านั้น (หากไม่ตรงกัน ทีมงานจะตัดสิทธิ์ทันที)
  • กัปตันทีมหรือตัวแทนทีมจะทำการสมัครให้ผู้เล่นในทีมเท่านั้น
  • PUBG MOBILE แข่งขันประเภททีมประกอบด้วยผู้เล่น จำนวน 5 คน และผู้เล่นสำรองไม่เกิน 1 คน
  • ชื่อในเกมส์ต้องตรงกับชื่อที่ทำการสมัครถ้าหากไม่ตรงจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งรอบคัดเลือกได้
  • ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ต้องใช้บัญชีเกมส่วนตัวหรือไอดีเกม ในการสมัครเข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น
  • ผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่าน สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกในทีมใดทีมหนึ่ง ได้เพียงทีมเดียว เท่านั้น
  • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเปิดรับสมัคร หากทีมใดลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกติกาการรับสมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันทันที
  • การตั้งชื่อตัวละคร ชื่อทีม และ Logo ประจำทีมควรเป็นชื่อที่เหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากทีมงานล่วงหน้า ไม่เข้าข่ายส่อเสียด อนาจาร หยาบคาย หรือพาดถึงสถาบันหรือบุคคลอื่น การพิจารณาความเหมาะสมของชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจทางทีมงาน (หากมีการแจ้งเตือนไปจากทางทีมงานขอให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแก้ไขชื่อใหม่ก่อนเวลาการปิดรับสมัคร มิเช่นนั้นหากปิดรับสมัครแล้ว จะตัดสิทธิ์ผู้เล่นคนนั้นหรือ ทีมนั้นทันที) 
  •  ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อทำการสมัครเข้าแข่งขัน
  • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ไม่สามารถแข่งขันในรายการ True5G U-18 Master2023 เนื่องด้วยจะการแข่งขันรายการถัดไป
  • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ เลขบัตรประชนชน เป็นต้น
  • ผู้เข้าแข่งขันสามารถแก้ไขรายชื่อสมาชิกในทีมได้ตลอดระยะเวลาการรับสมัคร เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจำนวน และรายชื่อสมาชิกในทีม ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

      ***** (ในกรณีที่ส่งรูปผิด, เบอร์โทรผิด, ลิงก์Facebookผิด, ผู้เล่นในทีมติดธุระ และต้องการเปลี่ยนผู้เข้าแข่ง สามารถเปลี่ยนได้ไม่เกิน 1 คนเท่านั้น) โดยแจ้งได้ที่ Discord ที่ทีมงานจัดไว้ให้

   

กฎระหว่างการแข่งขัน

  กฎกติกาและข้อห้ามระหว่างการแข่งขัน

  • การแข่งขันในครั้งนี้เปิดรับเฉพาะผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยเท่านั้น
  • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องใช้ทักษะและความตั้งใจในทุกๆ รอบของการแข่งขันครั้งนี้ โดยห้ามกระทำการต่อไปนี้
  1. ห้ามผู้เข้าแข่งขันใดๆ ร่วมมือกับผู้เข้าแข่งขันอื่นๆ ในการกระทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับทีมฝ่ายตรงข้าม
  2. ห้ามมีการตกลงแบ่งผลประโยชน์หรือค่าชดเชยระหว่างทีม
  3. ห้ามจงใจยอมแพ้ หรือส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันอื่นพยายามที่จะยอมแพ้ในการแข่งขัน (ล้มมวย)
  4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่มีความประพฤติที่ส่งเสริมความรุนแรง ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีต่อการแข่งขัน
  • ห้ามไม่ให้มีการพนันระหว่างการแข่งขันในทุกรูปแบบ รวมถึงห้ามส่งผลการแข่งขันให้กับผู้อื่นเพื่อใช้ในการพนันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากตรวจพบว่ามีการถ่ายทอดสดในช่องทางแพลตฟอร์มอื่น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
  • ห้ามผู้เข้าแข่งขันไม่ให้มีการเสนอของขวัญ เงินรางวัล หรือสิ่งอื่นใดเป็นการติดสินบนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันเพื่อให้ทีมของตนได้ผ่านเข้ารอบ
  • ห้ามผู้เข้าแข่งขันหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือบิดเบือนข่าวสารและกติกาของการแข่งขันในครั้งนี้
  • ห้ามผู้เข้าแข่งขันกระทำการใดๆ ที่เป็นการเหยียดเชื้อชาติ สีผิว หรือก่อให้เกิดความเกลียดชังระหว่างผู้เข้าแข่งขัน ผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที
  • ห้ามผู้เข้าแข่งขันร่วมมือกับทีมอื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
  • ห้ามใช้โปรแกรมหรือทำการดัดแปลงไฟล์ต่างๆ ของเกมระหว่างการแข่งขัน รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ช่วยเล่นต่างๆ เพื่อเอาเปรียบผู้เข้าแข่งขันอื่นๆ ถ้าทีมงานตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที
  • ห้ามจงใจใช้บัคของตัวเกม หรือการละเมิดระบบต่างๆ ที่มาพร้อมกับตัวเกม PUBG Mobile ให้เกิดประโยชน์ระหว่างการแข่งขัน ถ้าทีมงานตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที
  • ห้ามผู้เข้าแข่งขันใช้ตัวละครหรือบัญชีของผู้อื่นในการแข่งขัน
  • ไม่สามารถใช้ปืนยิงพลุระหว่างการแข่งได้
  • ไม่สามารถใช้ร่มลำเลียงระหว่างการแข่งได้
  • ไม่สามารถใช้ตู้ซื้อของระหว่างการแข่งได้
  • ระหว่างการแข่งขัน ถ้าสงสัยหรือพบว่ามีผู้เข้าแข่งขันอื่นพยายามโกงการแข่งขัน ให้ทำการบันทึกภาพหรือวีดีโอและส่งให้ทีมงานตรวจสอบทันที
  • การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถทำได้ระหว่างการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันตัวสำรองได้แจ้งหรือแสดงตัวกับ ทางคณะกรรมการ ไม่ช้าไปกว่า 15 นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันเกมถัดไป ของวันที่ทำการแข่งขัน
  • ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน จะต้องเข้าร่วม Discord กลาง เพื่อใช้ในการนัดหมายกำหนดการ และติดตามข่าวสารในการแข่งขันร่วมกันจากทีมงาน
  • ในกรณีที่เกิดปัญหาที่กระทบต่อการแข่งขัน ทีมงานจะประกาศเพื่อทำการรีห้องและเริ่มทำการแข่งขันใหม่อีกครั้ง เบื้องต้นให้ติดตามจากประกาศของทีมใน Discord เป็นหลัก

   

  ****หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันที่ฝ่าฝืนกฎข้อห้าม จะถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันทันทีและทั้งทีมจะถูก Band ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกับทาง True5G eSports

   

  การเตรียมตัวก่อนเริ่มแข่งขัน

  • ทีมงานจะส่งเลขห้องและรหัสสำหรับเข้าแข่งขันให้ก่อนเริ่มแข่งเวลาประมาณ 15 นาที ห้อง Discordที่ทางทีมงานจัดสร้างขึ้น เพื่อรอ User และ Password ในการเข้า Lobbyของเกม
  • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเข้าห้องและอยู่ใน Slot ของตนเอง
  • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องดาวน์โหลดแพทและแผนที่ให้เรียบร้อยก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน
  • ไม่แนะนำให้ใช้โปรแกรมลดค่า Ping เพราะหากใช้แล้วมีการพบว่าถูกแบนทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  • การ Rematch จะขึ้นกับทางดุลยพินิจ การตัดสินใจของทางกรรมการ
  • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด โดยทุกคำตัดสินจะยึดตามหลักฐานข้อเท็จจริง ที่สามารถตรวจสอบ หรือ พิสูจน์ได้ และอยู่ในดุลพินิจของทีมงานผู้จัด

  **ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกติกาต่างๆ ระหว่างการแข่งขันเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

   

รูปแบบการแข่งขัน

การรับโค้ดสมัครการแข่งขัน

สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือนเเละเติมเงินที่ซื้อเเพ็กเกจ UP2U True5G Prohub 
เท่านั้น จึงสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมเเข่งขันรายการ True5G Esports & Game 2023


ขั้นตอนการ ซื้อเเพ็คกเกจ 
กด USSD *999*7513#  รอรับ SMS ยืนยัน


ขั้นตอนการกด Redeem 
กด Link ผ่าน  SMS เพื่อไปกดรับสิทธิ์หน้าเเอป Trueyou
เลือกรับสิทธิ์ True5G Exclusive Tournament 


ขั้นตอนการนำโค้ดไปใส่เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
นำโค้ดที่ได้รับจากการกด Redeem นำไปใช้เเลกสิทธิ์เพื่อสมัครการเเข่งขัน
ผ่านหน้าเว๊ปไซต์  https://true5g-esports.myarenaonline.com/

สายการแข่งขัน

รายชื่อทีมเข้าแข่งขัน

  2ATOM
  52UP x MATA Esports
  Alexis Gaming (ALX)
  BSPWitSc
  BUMBLEBEE
  Content
  COTTO
  Dark Chock
  DelTaSquad
  Detective Comicsกั๊บพรี่
  EMPEROR
  Emperor’s ALIS
  Feeling
  Force To Fight
  Gigi Adventure
  HAIL ACADEMY
  HAIL ACADEMY B
  HAMAMI_2
  HANAMI_1
  Hypocrisy Esport
  inno
  KDC Esports
  King of Defeat
  King of Hell
  Knight Worm
  LUCIFER ESPORT
  LUCIFER. Esport
  MADAMEgg Esport
  Mae-ai Panthera
  METKAYINA
  MK Gamer
  N.P.S E-SPORT
  Never give up
  Nicholas
  OMATIKAYA
  ONICHI
  pain
  PK ESPORTS GAMMA
  PNG By เด็กสร้างภาพ
  PUBG Mobile
  Relax By ตากพิทยาคม
  RELAXxCRYSTAL
  SKK
  Slime
  Soy Bad
  SOYJU
  ST2 Over Q E-Sport
  ST2 STARLIGHT
  ST2 THE BABYFIVE!
  TallMan
  Teletubbies
  The Avengers
  Tom yum Khung
  TU ตัวโยน e-sport
  XERXIA
  yasnaya ontour
  ZAG
  เกษตรกรGang
  ขนมปัง
  เต็มคำ
  บารมีหลวงพี่เตอร์
  บี้ไง57
  วัยรุ่นเมืองลิง
  วัยรุ่นลพบุรี

รายชื่อผู้ชนะเลิศอันดับ 1

รายชื่อผู้ชนะเลิศอันดับ 2

รายชื่อผู้ชนะเลิศอันดับ 3