True 5G Young Master รุ่น 1 2022 : SFM (Online)

เปิดรับสมัคร
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 - 9 ธันวาคม 2565
แข่งขัน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 - 10 ธันวาคม 2565
จบการแข่งขัน
จำนวนทีม
1/∞
ไม่จำกัดทีม
เงินรางวัลรวม
10,000
จำนวนทีม
1/∞
ไม่จำกัดทีม
ลำดับ
 
เงินรางวัล
1
รางวัลชนะเลิศ
5,000
2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3,000
3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2,000

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ข้อมูลการแข่งขัน

  • จับสายการแข่งขันวันที่ จัดสายภายใน 7วันหลังจากการสมัครเข้ามา
  • รอบคัดเลือกแบบออนไลน์ (Online Competition) ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในแต่ละอาทิตย์ (แข่่งขันรูปแบบ Single Eliminate : Normal Ban)
  • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ และ อาทิตย์ (แข่่งขันรูปแบบDouble Eliminate : Global Ban)
  • การกระทำทุกอย่างระหว่างการแข่งขันที่สื่อถึงการดูถูก เหยียดหยาม หยาบคาย จะถูกปรับแพ้ทันที
  • ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้า Discord กลางเพื่อใช้ในการดำเนินการแข่งขัน

   

  เอกสารรับเงินรางวัล Discord  TRUE5G E-SPORTS    ( https://discord.gg/tSdkWFJ8 )

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (สำหรับทีมที่ได้ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 2 3)
  • เลขหน้าบัญชีของทีมได้รับรางวัล (สำหรับทีมที่ได้ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 2 3)
  • สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา (สำหรับรายการ Toernament Student)

กฎระหว่างการแข่งขัน

  ขั้นตอนการแข่งขันโหมดทีม
  1 . แผนที่และไอเทมต้องอยู่ในการดูแลและอนุญาตจากทาง ผู้จัดการแข่งขัน เท่านั้น โดยทีมงานจะประกาศให้ทราบพร้อมกับตารางการแข่งขันรูปแบบการแข่งขันแข่ง Team 5 VS Team 5 แข่งขันจำนวน 14 Rounds ครึ่งแรก 7 Rounds
      ครึ่งหลัง 7 Roundsในการแข่งขันรอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศ
  2.  ทีมที่ชนะจะต้องชนะ 1 Map ทีมใดชนะ 8 Rounds ใน 14 Rounds ก่อนจะเป็นผู้ชนะ (ครึ่งแรก 7 Rounds ครึ่งหลัง 7 Rounds)แข่งขันในรูปแบบชนะ 1 Map โดย ผู้ที่ชนะ 8 Rounds ใน 14 Rounds ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ (ครึ่งแรก 7 Rounds ครึ่งหลัง 7 Rounds)
  3.  ในกรณีที่จำนวน Win เสมอกันเมื่อแข่งจบครบ 14 win จะให้ทั้งสองทีมเสมอกัน จะให้ทั้งสองทีมแข่งขันในรอบ Golden Round ไม่สลับฝั่งทีมใดชนะในรอบ Golden Round จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน
  4.  การแข่งขัน ต้องชนะ 2 ใน 3 map
      แผนที่ ที่จะใช้ในการแข่งตามลำดับดังนี้
  - Desert Camp
  - Shanghai
  - Missile
   
  กฏการเข้าร่วมแข่งขัน
  1.  ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าแข่งขันในรายการแข่งขันให้ครบตามจำนวนการแข่งขันที่ทางทีมงานหรือทีมที่ได้รับมอบหมายจากทางทีมงานจัดขึ้น
  2.  หากไม่สามารถแข่งขันได้ตามที่ทีมงานกำหนด หากผู้เล่นต้องการเลื่อนแข่งขันต้องได้รับการอณุญาตจากทางทีมงานและคู่แข่งขันเท่านั้น หากฝ่าฝืนทีมงานมีสิธิ์ในการลงโทษตามกฏกติกาแข่งขัน
  3.  หากผู้เข้าแข่งขันต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของทีม,ผู้เล่น,หรืออื่นๆที่ส่งผลกับการแข่งขัน ต้องได้รับการอณุญาตจากทางทีมงานหากฝ่าฝืนทีมงานสามารถสั่งปรับหรืองดสิทธิ์ในการแข่งขันหรืออื่นๆ
  4.  หากทีมหรือผู้เล่นใดฝ่าฝืนกฏที่ทีมงานแจ้งไว้ในการแข่งขันทีมงานมีสิทธิ์ในการแบนทีมหรือผู้เล่นนั้นๆได้ตามความเหมาะสม
   
  กฏกติกาทั่วไป
  1.  ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน Specialforce Mobile สามารถส่งรายชื่อผู้เล่น,เกม ID ก่อนเริ่มแข่งขันนัดแรก เท่านั้น และต้องใช้ ผู้เล่นและ เกม ID นั้นจนจบการแข่งขัน หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมได้รับการพิจารณาจากทางทีมงานจะถูกลงโทษตามกฏ
  2.  ห้ามใช้ชื่อชื่อตัวละคร ไม่สุภาพ,หยาบคาย, เกี่ยวข้องกับ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเทศ หรือวัฒนธรรมดีงาม
  3.  ห้ามตั้งชื่ออันทำให้การมองเห็นและรูปแบบของชื่อเพื่อให้มองไม่เห็นต่างๆ
  4.  สำหรับผู้เล่น กรณีตัวละครตายแล้ว ห้ามพิมพ์ ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่ต้องการแจ้งผู้เข้าร่วมแข่งขันให้ทราบถึงปัญหาในการเล่นเท่านั้น
  5.  กรณีหากทำผิดกติกา หรือผู้เล่นไม่รักษามารยาทในการแข่งขัน เช่น การพิมพ์หยาบคาย พิมพ์เสียดสีฝั่งตรงข้าม กรรมการสนามจะทำการเตือนเพียง 2 ครั้งเท่านั้น หากยังกระทำผิดอีกกรรมการจะทำการปรับเสีย Win ในเกมนั้นทันที
  6.  คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และ หลังจากที่ได้ทำการแข่งขันจนจบ และกรรมการตัดสินพร้อมประกาศผลการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่ยอมรับการประท้วงใดๆทั้งสิ้น
  7.  ผู้เล่นต้องศึกษากฏ กติกาอย่างละเอียด ไม่สามารถอ้างหรือประท้วงสิทธิ์โดยมีสาเหตุจากการไม่ศึกษากฏ กติกาการแข่งขันได้
  8.  ทีมใด ๆ ก็ตามที่ทีมงานพิจาณาแล้วว่าละเมิดกฏการแข่งขัน ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ตามกฏแข่งขันแบบมาตรฐาน และ/หรือ ตามกฏการแข่งขัน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอด ปีการแข่งขัน หรือ ตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอดไปเป็นการถาวร หรือ ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
      ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ  พิจาณาของทีมงานแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
  9.  ทีมใด ๆ ก็ตามเมื่อเข้าสู่การแข่งขัน แต่ไม่มาแข่งตามที่กำหนด ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษตัดสิทธิ์การแข่งขันของทีมนั้น ๆ ทั้งทีมในการแข่งขัน ทุกรายการ พร้อมทั้งเลือกทีมอันดับถัดไปจากการแข่งขันอื่นๆมาแข่งขันแทนทันที หรือไม่เลือกก็ได้
      โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสินของทีมงานแต่เพียงผู้เดียว
  10. ทีมใดก็ตามที่กระทำการใด ๆ โดยเป็นการเอาเปรียบหรือแสดงเจตนาเพื่อทำการเอาเปรียบคู่แข่งขัน ทีมงานมีสิทธิ์ในการตัดสินให้ทำการแข่งขันใหม่ หรือตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทีมนั้น ๆโดยมีเงื่อนไข หรือไม่มีเงื่อนไขใด ๆก็ได้ ทั้งนี้การตัดสินการกระทำดังกล่าว
      ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและ   ลงโทษ แต่เพียงผู้เดียวโดยการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
  ** หมายเหตุ หากผู้เล่นฝ่าฝืนกฏการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากทีมงานตรวจสอบย้อนหลังแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ให้มีผลตามกฏการแข่งขัน **
   
  อุปกรณ์ต่อพ่วง
  -  ผู้แข่งขันไม่สามารถใช้อุปกรณ์ใดๆ ต่อพ่วง เสริม หรือเพิ่มเติมเข้าไปในเครื่องโทรศัพท์มือของตนเอง
  -  ผู้แข่งขันจะต้องใช้นิ้วในการควบคุมผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
  -  หูฟัง (Headphones)
  -  ผู้แข่งขันจะต้องเตรียมหูฟังมาเองเพื่อใช้ในการแข่ง

   

   
  ระบบเครือข่าย
  -  ผู้เข้าแข่งขัันสามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของตนเองได้
  -  ในกรณีที่การแข่งขันไม่มีการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ของผู้แข่งขันจะต้องสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ถึงจะสามารถแข่งขันได้
   
  การถูกตัดจากระบบอินเตอร์เน็ต
  1.  ผู้แข่งขันไม่สามารถออกจากเกม หรือตัดตัวเองออกจากระบบอินเตอร์เน็ตได้ในระหว่างการแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะถูกปรับแพ้ใน Win ดังกล่าว
  2.  หากผู้แข่งขันถูกตัดออกจากระบบอินเตอร์เน็ตเพราะปัญหาจากเครือข่ายผู้ให้บริการ ผู้แข่งขันจะสามารถเชื่อมต่อกลับเข้าเกมได้ในขณะที่เกมได้ทำการแข่งขันไปแล้ว ซึ่งผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถขอหยุดเกม หรือขอให้เริ่มเกมใหม่ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขี้น
  3.  อย่างไรก็ตาม ทีมงานจากบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด สามารถตัดสินใจที่จะเริ่มเกมใหม่ได้ ภายใต้ข้อจำกัดดังนี้
      -  เซิฟเวอร์เกมล่ม ทำให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนไม่สามารถเข้าเกมได้
      -  ผู้แข่งขันทั้งหมด ถูกตัดออกจากเกมพร้อมกันในช่วงที่แข่งขัน
      -  กระตุก (High Ping) แลค (Lag)
  4.  ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันใช้ระบบเครือข่ายของตัวเอง ผู้แข่งขันจะต้องพึ่งพาประสิทธิภาพของระเบบเครือข่ายที่ท่านใช้ ซึ่งทำให้ผู้แข่งขันไม่สามารถที่จะขอเริ่มเกมใหม่ หรือขอหยุดเกม ในขณะที่เกิดอาการกระตุก (High Ping) ได้
      อย่างไรก็ตาม ทีมงานจากบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด สามารถตัดสินใจที่จะเริ่มเกมใหม่ได้ ภายใต้ข้อจำกัดดังนี้
  5.  เซิฟเวอร์เกมล่ม ทำให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนไม่สามารถเข้าเกมได้
  6.  ผู้แข่งขันทั้งหมด ถูกตัดออกจากเกมพร้อมกันในช่วงที่แข่งขัน หรือกระตุกจนไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ

รูปแบบการแข่งขัน

  รูปแบบการแข่งขัน

  • จับสายการแข่งขันหลังจากมีการสมัคร ครบ 32ทีม
  • รอบ 32ทีม 16ทีม 8ทีม ใช้รูปแบบ Knock Out (แพ้คัดออก)
  • รอบ 4ทีม ใช้รูปแบบ Best of 3
  • รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 ใช้รูปแบบ Best of 3
  • แข่งขันรูปแบบ รอบชิงชนะเลิศอันดับ 1 ใช้รูปแบบ Best of 3
  • แบนตัวละคร ใช้รูปแบบ Global Ban

การรับโค้ดสมัครการแข่งขัน

สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือนเเละเติมเงินที่ซื้อเเพ็กเกจ UP2U True5G Prohub 
เท่านั้น จึงสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมเเข่งขันรายการ True5G Esports & Game 2023


ขั้นตอนการ ซื้อเเพ็คกเกจ 
กด USSD *999*7513#  รอรับ SMS ยืนยัน


ขั้นตอนการกด Redeem 
กด Link ผ่าน  SMS เพื่อไปกดรับสิทธิ์หน้าเเอป Trueyou
เลือกรับสิทธิ์ True5G Exclusive Tournament 


ขั้นตอนการนำโค้ดไปใส่เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
นำโค้ดที่ได้รับจากการกด Redeem นำไปใช้เเลกสิทธิ์เพื่อสมัครการเเข่งขัน
ผ่านหน้าเว๊ปไซต์  https://true5g-esports.myarenaonline.com/

สายการแข่งขัน

รายชื่อทีมเข้าแข่งขัน

  Ying test

รายชื่อผู้ชนะเลิศอันดับ 1

รายชื่อผู้ชนะเลิศอันดับ 2

รายชื่อผู้ชนะเลิศอันดับ 3