รายการ Tournament รับสมัคร แข่งขันวันที่ เงินรางวัลรวม สถานะ
True 5G Young Master รุ่น 1 2022 : Free Fire(Online) 14 ส.ค. 65 - 2 ธ.ค. 65 11 ก.ค. 65 - 3 ธ.ค. 65 10,000 จบการแข่งขัน