รายการ Tournament รับสมัคร แข่งขันวันที่ เงินรางวัลรวม สถานะ
True 5G Young Master 2023 : PUBG MOBILE (Online) 1 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 3 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 0 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 2022 : PUBG MOBILE (Online) 14 ส.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65 10 ก.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 10,000 จบการแข่งขัน