เปิดรับสมัคร
True 5G Thailand Master 2022 Arena of Valor (ROV) (ภาคเหนือ)
เปิดรับสมัคร
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 - 05 ตุลาคม 2565
เงินรางวัลรวม
1,000,000
แข่งขันวันที่ 08 ตุลาคม 2565 - 16 ตุลาคม 2565
ดูรายละเอียด
เปิดรับสมัคร
True 5G Thailand Master 2022 Arena of Valor (ROV) (ภาคกลาง)
เปิดรับสมัคร
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 - 12 ตุลาคม 2565
เงินรางวัลรวม
1,000,000
แข่งขันวันที่ 15 ตุลาคม 2565 - 23 ตุลาคม 2565
ดูรายละเอียด
เปิดรับสมัคร
True 5G Young Master รุ่น 1 2022 : Arena of Valor (ROV) (Online)
เปิดรับสมัคร
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 - 10 ธันวาคม 2565
เงินรางวัลรวม
10,000
แข่งขันวันที่ 29 สิงหาคม 2565 - 24 ธันวาคม 2565
ดูรายละเอียด
เปิดรับสมัคร
True 5G Young Master รุ่น 1 2022 : Free Fire(Online)
เปิดรับสมัคร
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 - 02 ธันวาคม 2565
เงินรางวัลรวม
10,000
แข่งขันวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 - 03 ธันวาคม 2565
ดูรายละเอียด
เปิดรับสมัคร
True 5G Young Master รุ่น 1 2022 : PUBG MOBILE (Online)
เปิดรับสมัคร
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 - 16 ธันวาคม 2565
เงินรางวัลรวม
10,000
แข่งขันวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 - 17 ธันวาคม 2565
ดูรายละเอียด
Special Force Mobile
ดูทั้งหมด
เปิดรับสมัคร
True 5G Young Master รุ่น 1 2022 : SFM (Online)
เปิดรับสมัคร
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 - 09 ธันวาคม 2565
เงินรางวัลรวม
10,000
แข่งขันวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 - 10 ธันวาคม 2565
ดูรายละเอียด