เปิดรับสมัคร
True 5G ROV Young Master 2023 : โลตัสอุทัยธานี จ.อุทัยธานี (Offline)
เปิดรับสมัคร
วันที่ 03 กรกฎาคม 2566 - 29 กันยายน 2566
เงินรางวัลรวม
8,000
แข่งขันวันที่ 30 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566
ดูรายละเอียด
เปิดรับสมัคร
True 5G ROV Young Master 2023 : โรงเรียนทวีธาภิเษก บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพ (Offline)
เปิดรับสมัคร
วันที่ 03 กรกฎาคม 2566 - 29 กันยายน 2566
เงินรางวัลรวม
8,000
แข่งขันวันที่ 30 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566
ดูรายละเอียด
เปิดรับสมัคร
True 5G ROV Young Master 2023 : จ.นครสวรรค์ (Offline)
เปิดรับสมัคร
วันที่ 03 กรกฎาคม 2566 - 06 ตุลาคม 2566
เงินรางวัลรวม
8,000
แข่งขันวันที่ 07 ตุลาคม 2566 - 07 ตุลาคม 2566
ดูรายละเอียด