ขั้นตอนการได้รับ Class Coin

Download METAMASK ได้บน
Play store หรือ Apple Store
กดปุ่ม Get started
เลือก Create a new wallet
กดปุ่ม I Agree
ตั้งพาสเวิร์ด ทั้ง 2 ช่อง
ให้เหมือนกัน
แล้วกดปุ่ม
Create Password
กดปุ่ม Start
กดปุ่ม Start
กดปุ่ม View เพื่อดูคำ 12 คำ
ในการสร้างบัญชี แล้วกดปุ่ม Continue
จำลำดับคำ แล้วกดปุ่ม Continue
เลือกคำมาวางใส่ ตามลำดับคำข้างต้น
เสร็จสิ้น กดปุ่ม Done
คำที่อยู่ในกรอบแดงคือ
บัญชีกระเป๋าเงิน
เลือกปุ่ม เมนู ด้านบนซ้าย
เลือก Settings
เลือก Networks
เลือก Add Network
เลือก Custom Networks
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตามตัวอย่าง ด้านบน
และกดปุ่ม Add
หากหน้าจอแสดงผลข้างต้น
ถือเป็นอันเสร็จสิ้น